HYVINVOINTIA LAPSILLE

PERHEKOTI PYTINKI

KASVATUSKUMPPANUUS

Perhekoti Pytinkiin sijoitettujen lasten ja nuorten hoito- ja kasvatussuunnitelman laatiminen perustuu kasvatuskumppanuuteen.

 

Kasvatuskumppanuus on suhde, jossa Perhekoti Tuomisen vanhemmat ja muu kasvatushenkilöstö tietoisesti sitoutuvat lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseen. Kumppanuudessa perhekotivanhemmat ja työntekijät ovat yhdessä niin lapsen biologisten vanhempien kuin sijoittavan kunnan sosiaalityöntekijöiden sekä muiden lapsen kanssa toimineiden tai toimivien tahojen kanssa tasavertaisia, mutta erilaisia lapsen tuntijoita. Lapselle läheisten aikuisten toimiva yhteistyösuhde kannattelee lapsen kasvua ja kehitystä.

 

Kasvatuskumppanuus rakentuu kuulemisen, kunnioituksen, dialogisuuden (vuorovaikutuksen) ja luottamuksen periaatteille. Perhekoti Tuomisen vanhemmat ja työntekijät kuuntelevat lapsen kanssa toimivien tahojen esittämiä asioita, ajatuksia ja puhetta. Heidän tulee uskaltaa ottaa vastaan erilaisia viestejä. Kunnioitus ilmenee perhekotivanhempien ja työntekijöiden lasta, perhettä, vanhempia, sosiaalityöntekijöitä ja muita yhteistyötahoja arvostavina ajatuksina ja tekoina. Dialogisuus ja vuorovaikutteisuus merkitsevät yhteisen ymmärryksen rakentamista ja luottamuksellisen keskusteluilmapiirin luomista kaikkien osapuolten välille.

PERHEKOTI PYTINKI

Y:2196598-7

Simo ja Elina Tuominen

Oikotie 189, 07590 HUUVARI (Askola)

Yhteystietomme:

Puh. 050-3564658  Simo Tuominen

Puh. 050-3773500 Elina Tuominen

Simo.tuominen@pp.inet.fi

Elina.tuominen@pp.inet.fi

perhekotipytinki@perhekotipytinki.fi