HYVINVOINTIA LAPSILLE

PERHEKOTI PYTINKI

Perhekodin toiminta-ajatukseen kuuluu myös se, että käytämme yhteiskunnan normaaleja palveluja niin pitkälle kuin mahdollista. Lapset käyvät pääsääntöisesti yleisopetuksessa peruskoulua ja osallistuvat normaaleihin eri järjestöjen ja muiden yhteistyötahojen järjestämiin harrastuksiin.

TOIMINTA-AJATUS

Perhekoti Pytingin toiminta-ajatuksena  on:

Rakentaa jokaiselle lapselle mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja yksilöllisesti hyvä elämä.

Toiminta-ajatusta PERHEKOTI PYTINGISSÄ toteutetaan suorittamalla perustehtävää, joka on:

Hoitaa ja kasvattaa ammatillisessa perhekodissa kunnan sosiaalilautakunnan huostaanottamia tai avohuollon tukitoimenpiteenä ja sosiaalitoimen perhekotiin sijoittamia lapsia ja nuoria siten, että elämän kokeminen mahdollistuu mielekkäänä, tyydyttävänä, sisäisesti ja ulkoisesti turvattuna, tasapainoisena ja kokonaisena.

PERHEKOTI PYTINKI

Y:2196598-7

Simo ja Elina Tuominen

Oikotie 189, 07590 HUUVARI (Askola)

Yhteystietomme:

Puh. 050-3564658  Simo Tuominen

Puh. 050-3773500 Elina Tuominen

Simo.tuominen@pp.inet.fi

Elina.tuominen@pp.inet.fi