HYVINVOINTIA LAPSILLE

PERHEKOTI PYTINKI

TÄLLÄ HETKELLÄ

VAPAITA PAIKKOJA:

2

Ammatillinen perhekoti

PERHEKOTI PYTINKI on ammatillinen perhekoti, jossa on 6 ympärivuorokautista paikkaa kuntien sosiaalitoimen sijoittamille huostaan otetuille tai avohuollon tukitoimia tarvitseville lapsille tai nuorille.

 

Ammatillisella perhekodilla tarkoitetaan yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain mukaisen luvan saanutta perhekotia, jossa lasten kanssa yhteisessä kodissa asuu vähintään kaksi hoidosta ja kasvatuksesta vastaavaa henkilöä.

 

Perhekoti Pytingin toiminta perustuu seuraaville kaikkea toimintaa ohjaaville arvoille: lapsilähtöisyys, yksilöllisyys, yhteisöllisyys, yhteistyö ja avoimuus.

 

Perhekoti Pytinki on kodinomainen, lapsikeskeinen, yksilöllinen, yhteisöllinen ja turvallinen kasvupaikka lapsille ja nuorille. Yhteistyö kunnan sosiaalitoimen, vanhempien ja muiden yhteistyötahojen kanssa perustuu kasvatuskumppanuuteen.

 

Perhekoti Pytingissä pyritään pitkäaikaisiin sijoituksiin ja annamme tarvittaessa myös jälkihuoltoa 18-21 -vuotiaille nuorille.

 

Mahdollisuuksien ja tilanteiden mukaan olemme myös valmiita neuvottelemaan kriisisijoituksista.

PERHEKOTI PYTINKI

Y:2196598-7

Simo ja Elina Tuominen

Oikotie 189, 07590 HUUVARI (Askola)

Yhteystietomme:

Puh. 050-3564658  Simo Tuominen

Puh. 050-3773500 Elina Tuominen

Simo.tuominen@pp.inet.fi

Elina.tuominen@pp.inet.fi